Πε. Μάι 30th, 2024

Κωνσταντίνα Νικολάκου «Το σύστημα διαχείρισης προορισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται πραγματικότητα»

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τρίπολη υπό τον συντονισμό της Αρμόδιας Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Κας. Κωνσταντίνας Νικολάκου, με θέμα την υλοποίηση του έργου  «Δημιουργία και Διαχείριση Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (dms) σε Περιφερειακό Επίπεδο».

Το Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DestinationManagementSystem) θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης του προορισμού με επίκεντρο τον άνθρωπο ως ντόπιο, ως προσωρινά ντόπιο- επισκέπτη, και ως επιχειρηματία του τουρισμού. Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει με καινοτόμο τρόπο όλη την τουριστική πληροφορία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες θα παρέχονται στους χρήστες. Το DMS θα αποτελέσει και μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την οικονομία της Πελοποννήσου με έμφαση στον τομέα του τουρισμού αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές άντλησης μεγάλων δεδομένων (bigdata).

Το έργο εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με ποσό 1.9 εκατ. ευρώ και διάρκεια υλοποίησης τα 5 έτη έως το 2023. Για την υλοποίηση του Έργου θα επιτευχθεί  σύμπραξη  της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος ΟΤΑ ΑΕ και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων όπως το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η  κα. Νικολάκου κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τόνισε ότι στόχος και σκοπός του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, είναι να προσφέρει νέες δυνατότητες και νέα ώθηση στην ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας  από τις δυνατότητες που θα έχουν οι φορείς τουρισμού μέσα από την μετατροπή της Πελοποννήσου σε ένα «έξυπνο –smart» προορισμό.  Στο πλαίσιο αυτό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διοργανωθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες συναντήσεις με φορείς τουρισμού καθώς και επιμελητήρια προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες σε ότι αφορά τις τοπικές κοινωνίες για τα οφέλη του DMS για τις τοπικές κοινωνίες.