Κυ. Μαρ 3rd, 2024

Νοσοκομείο Κορίνθου: Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Κοινοποίηση ειδήσεων

«Έγκριση προκήρυξης δύο (2) θέσεων ειδικευμένων γιατρών  κλάδου ΕΣΥ»

1.Mε την υπ’αριθμ. 449/27-3-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου μας προϋπολογισμού 255.000€.

Η προμήθεια αφορά:
·    σε κλίβανο ατμού με ατμογεννήτριαπροϋπολογισμού 115.000€
·    σε φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα για ορθοπεδική χρήσηπροϋπολογισμού 90.000€ και
·    σε πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημαπροϋπολογισμού 50.000€

Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ήταν απολύτως αναγκαία λόγω της παλαιότητας των ήδη υπαρχόντων ειδών και το σχετικό αίτημα έτυχε αποδοχής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με βάση και τον βαθμό ωριμότητας του υποβληθέντος φακέλου.‘Ερχεται δε να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών της Διοίκησης που στοχεύουν στην ανανέωση του εξοπλισμού του νοσοκομείου Κορίνθου, που επί σειρά ετών, δεν είχε πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον σε αυτό το εύρος.

2. Επίσης με την υπ’αριθμ Γ49/ΓΠ/27794/3-4-2018 απόφαση των Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού εγκρίθηκε η προκήρυξη δύο (2) επιπλέον θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα:
·    Μίας (1) θέσης Παιδιάτρου στο βαθμό Επιμελητή Β’
·    Μιας (1) θέσης Ακτινολόγου στο βαθμό Επιμελητή Β’

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται από 4-5-2018 έως 24-5-2018 ώρα 23:59.

 
    Η Διοικήτρια

Καλομοίρη Δημ.