Σα. Φεβ 24th, 2024

Παρέμεινε Ταξίαρχος ο Βαγγέλης Φωτόπουλος

Κοινοποίηση ειδήσεων

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου

Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.

 Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο:

 Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δέκα (10) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

 

 1. Στυλιανό ΒΟΛΥΡΑΚΗ
 2. Δημήτριο ΚΡΙΚΑ
 3. Αχιλλέα ΣΚΑΝΔΑΛΗ
 4. Αθανάσιο ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ
 5. Γεώργιο ΤΗΛΕΛΗ
 6. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ
 7. Μιλτιάδη ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ
 8. Ιωάννη ΤΟΛΙΑ
 9. Αναστάσιο ΜΑΝΙΑΤΗ
 10. Γεώργιο ΨΩΜΑ

 

 

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων):

 

 1. Κωνσταντίνο ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
 2. Ευάγγελο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
 3. Κωνσταντίνο ΚΑΛΥΒΑ
 4. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΙΝΑ
 5. Γεώργιο ΚΑΣΤΑΝΗ
 6. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ
 7. Δημήτριο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
 8. Κωνσταντίνο ΒΟΥΤΣΕΛΑ
 9. Αβραάμ ΑΪΒΑΖΙΔΗ
 10. Κωνσταντίνο ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
 11. Νικόλαο ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ
 12. Δημήτριο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
 13. Ευστράτιο ΠΑΠΑΔΕΑ
 14. Γεώργιο ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ
 15. Βασίλειο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
 16. Ηλία ΞΑΝΘΑΚΗ
 17. Γεώργιο ΓΚΡΑΝΑ
 18. Παρασκευά ΣΑΝΙΔΑ
 19. Χαράλαμπο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
 20. Παναγιώτη ΚΟΥΤΟΥΖΟ
 21. Γεώργιο ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
 22. Εμμανουήλ ΛΥΔΑΚΗ
 23. Αντώνιο ΡΟΥΤΖΑΚΗ
 24. Ιωάννη ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 25. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
 26. Γεώργιο ΚΑΝΕΛΛΟ
 27. Πέτρο ΤΖΕΦΕΡΗ
 28. Αθανάσιο ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ
 29. Δημήτριο ΣΙΟΡΕΝΤΑ
 30. Νικόλαο ΚΟΤΡΩΝΙΑ
 31. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ
 32. Ηλία ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
 33. Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ
 34. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ
 35. Θωμά ΦΕΥΓΑ
 36. Χρήστο ΚΟΤΛΙΔΑ
 37. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ
 38. Κωνσταντίνο ΛΟΥΖΙΩΤΗ
 39. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ
 40. Αντώνιο ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ (Υγειονομικό)
 41. Αθανάσιο ΜΠΑΔΕΚΑ (Υγειονομικό)
 42. Γεώργιο ΠΟΥΛΙΑΝΟ (Υγειονομικό)
 43. Στέφανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Οδοντίατρο)
 44. Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Ψυχολόγο)
 45. Ιωάννα ΠΟΛΛΑΤΟΥ (Εγκλημ. Εργαστηρίων)
 46. Σταύρο-Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ (Ιερέα)

  Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

 

 1. Νικόλαο ΚΟΚΚΙΝΗ
 2. Αναστάσιο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ
 3. Θεολόγο ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ
 4. Χρήστο ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. Γεώργιο ΚΑΪΠΑΚΗ
 6. Δημήτριο ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ
 7. Παναγιώτη ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
 8. Ευάγγελο ΒΟΓΛΗ
 9. Παναγιώτη ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ
 10. Γεώργιο ΜΑΡΟΥΔΑ
 11. Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
 12. Γεώργιο ΑΓΑΚΟ
 13. Γεώργιο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
 14. Νικόλαο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
 15. Στυλιανό ΝΤΕΛΗ
 16. Αριστείδη ΦΟΥΤΑΚΗ (όριο ηλικίας)

 

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.