Κυ. Μαρ 3rd, 2024

ΠΕ Κορινθίας: Παρατείνεται για ένα μήνα η καταβολή του μισθώματος για τις χρήσεις βοσκοτόπων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της ΠΕ Κορινθίας ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μισθώματος για τις χρήσεις βοσκοτόπων περιόδων 2016 και 2017 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να προσέλθουν άμεσα στους Δήμους ή στην υπηρεσία μας προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά που θα καταθέσουν στην Εθνική Τράπεζα στον Λογαριασμό 37900975782 με IBANGR9601103790000037900975782.

    Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης, ξεχωριστό για κάθε έτος χρήσης,  θα προσκομισθεί στην υπηρεσία μας για διαγραφή της οφειλής.

    Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλομένων χρηματικών ποσών θα κοινοποιηθούν στην Δ.Ο.Υ. καταστάσεις βεβαίωσης οφειλών για τα περαιτέρω.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γ. Παπανδρέου 24 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

Τηλ.: 2741363319, 2741363320