Πε. Ιούν 20th, 2024

Πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

   Ενημερώνουμε ότι η έναρξη για το πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής  γλώσσας που διοργανώνει το  Κέντρο Δια βίου μάθησης του  Δήμου  Κορινθίων  είναι η 3/10/2018   και  ημέρα Τετάρτη .

    Πρόκειται για το πρώτο από τα δυο τμήματα  ενηλίκων (των 20 ατόμων έκαστο) τα μαθήματα των οποίων θα γίνονται στο  6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

   Οι ημέρες πραγματοποίησης των μαθημάτων του πρώτου τμήματος θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη και οι ώρες  18.00 έως 19.30

   Για τα επόμενα τμήματα θα υπάρξει νέα  ενημέρωση .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 27413-61016 .

  Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.