Δε. Ιούν 17th, 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ Δήμου Βέλου-Βόχας.

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ Δήμου Βέλου-Βόχας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2018 ΤΕΛΙΚΗ

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30-03-2017

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_signed