Πα. Ιούν 21st, 2024

Συμμαχία Πολιτών: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οισύγχρονοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθιστά επιβεβλημένη την ευελιξία και το στρατηγικό σχεδιασμό σεόλα τα επίπεδα λειτουργίας τους.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στις οικονομικές πολιτικές που συντελούνται λόγω της κρίσης, οι κοινωνικές αλλαγές στη συμπεριφορά των πολιτών και πολλοί άλλοι παράγοντες (πρέπει να) ωθούν τις αυτοδιοικητικές αρχές σε διαρκή αγώνα γιαβελτίωση, ανανέωση και αλλαγή. Γι αυτό και στη σύγχρονη πραγματικότητα, η υλοποίηση των στόχων και των σκοπών μιας δημοτικής αρχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη (πέρα από την ολοκλήρωση έργων υποδομής) με τους έξυπνους τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική παράταξη του Δήμου Κορινθίων «Συμμαχία Πολιτών» διοργανώνει την Δευτέρα  17 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου εκδήλωση με θέμα την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και τους έξυπνους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων της «Συμμαχίας Πολιτών» στο πλαίσιο της ενημέρωσης και διαβούλευσης της παράταξης με τους δημότες, γύρω από έξυπνους και σύγχρονους τρόπους διαχείρισης του δήμου και των θεμάτων της καθημερινότητας.
Η μεγάλη επιτυχία της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στηρίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης, με υψηλή συμμετοχή των πολιτών. Η διαφορά είναι πως ηΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗαντιλαμβάνεται ότι ένα σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών που βασίζεται μόνο στην εθελοντική συμμετοχή των δημοτών και στην περιβαλλοντική τους συνείδηση έχει πεπερασμένες δυνατότητες επιτυχίας.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης –σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία- είναι η παροχή κινήτρων. Έτσι, οι δημότες – καταναλωτές ανταμείβονται άμεσα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες τους όσο και τις ευαισθησίες τους. Παράλληλα, μέσω της παροχής κινήτρων για την επιστροφή των μετά τη χρήση συσκευασιών, οι καταναλωτές κατανοούν πολύ εύκολα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ότι οι άδειες συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια, αλλά υλικά που έχουν αξία. Για το λόγο αυτό, οι δημότες δεν απορρίπτουν τις συσκευασίες στα σκουπίδια, αλλά τις προωθούν για ανακύκλωση.
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στηρίζει τη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει, στη χρήση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Εκεί, με την αξιοποίηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πραγματοποιούνται αυτόματα οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταναλωτές ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Το κίνητρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα είτε να προσφερθεί υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών.
Για όλα αυτά, αλλά και για τα 10+1 βήματα με τα οποία πραγματοποιείται η διαδικασία της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, θα μιλήσει στους δημότες ο κ Παύλος Ραβάνης πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος του ΔΣ της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ.
Η Συμμαχία Πολιτών σάς καλεί σε μια συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από ένα θέμα που μας αφορά όλους. Γιατί για την Συμμαχία Πολιτών η ενημέρωση των δημοτών, η διαβούλευση μαζί τους και εν τέλει η εφαρμογή των κοινών αποφάσεων για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο είναι κρίσιμα στοιχεία του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την άσκηση της διοίκησης του Δήμου.