Σα. Φεβ 24th, 2024

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  13η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 για τη λογιστική τακτοποίηση.
 2. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του ν. 4495/2017, περί μείωσης ποσού εισφοράς σε χρήμα.
 3. Κάλυψη θέσης προσωπικού κατηγορίας Δ.Ε, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (άρθρ. 81 παρ. 1 Ν.4483/2017)
 4. Κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου από πόρους του Δήμου
 5. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2018
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικής Αίθουσας Πολεοδομικής Ενότητας Κεραμιδάκι»
 7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας και Αναψυκτηρίου Σολομού»
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οδών εντός οικισμού Σοφικού»
 10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σαρωνικού»
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση –διαμόρφωση παλαιού δημοτικού σχολείου Αγ. Ιωάννη»
 14. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
 15. Αίτημα Μαρκέλλου Μαρίας συζ. Καρανίκα Κων/νου περί καθορισμού τιμής μονάδος, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της στο Ο.Τ. 643 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα
 16. Αίτημα της εταιρείας «ΕΥΡΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας καθετοποιημένης βιομηχανικής μονάδας αυγοπαραγωγής στην ειδική θέση «Κοσμάς» Εξαμιλίων
 17. Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρος Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε νέα θέση
 18. Αίτημα Μαλακοδήμου Αναστασίας συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη, περί αποζημίωσης ελλείμματος γης με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029
 19. Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου
 20. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων Πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης»
 21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
 22. Διαγραφή προσαυξήσεων της βεβαιωθείσης εισφοράς σε χρήμα του οφειλέτη Τσαμαντά Κων/νου του Γεωργίου
 23. Διάθεση πιστώσεων
 24. Έγκριση μετακινήσεων κ. Δημάρχου εκτός έδρας και οδοιπορικά

                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ