Πα. Ιούν 14th, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Κορινθίων την Παρασκευή

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  28  Σεπτεμβρίου  2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του Προσώπων σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Εξαίρεση ή μη αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ»
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013»
  8. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
  9. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο