Τρ. Μαρ 5th, 2024

Τέσσρις νέες θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προχωρά στην πρόσληψη τεσσάρων (4) επιπλέον υπαλλήλων για τις ανάγκες φύλαξης,

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, 4430/2016 και 4461/2017. 

 

  Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει από 16-3-2018 και λήγει στις 26-3-2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου http://www.hospkorinthos.gr.

 

 

 

                                                     

 

Για τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου

Η Διοικήτρια

 

Καλομοίρη Δημ.