Πε. Φεβ 22nd, 2024

Τι ισχύει με τους μισθούς για «ντελιβεράδες» και εργαζόμενους σε αλυσίδες εστίασης – Η απόφαση που εξέδωσε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Απόφαση για κατώτατους μισθούς που αφορούν τις ειδικότητες των εργαζομένων στις αλυσίδες εστίασης εξέδωσε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΜΕΔ οι βασικοί μισθοί όπως αυτοί των αρχιμαγείρων εκκινούν από τα 940,76 ευρώ ενώ οι βασικοί μισθοί για παράδειγμα των βοηθών αρχίζουν από τα 655,37 ευρώ και των διανομέων (delivery) φαγητού στα 657,70 ευρώ.

Oι έγγαμοι διανομείς δικαιούνται επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.

Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.

Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς των καταστημάτων τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές, και τις εξαιρετέες εορτές και νύκτες, χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως, υπολογιζόμενη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νομίμου ημερομισθίου. Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται από τις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (24:00) προς Κυριακή και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (24:00).

Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται στους καταστηματάρχες να παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον την είσπραξη εκ μέρους των σερβιτόρων φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού.

Επίσης, επισημαίνει ότι καταργείται «πάσα κατά συνήθεια ή διά συμβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων».

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι ημερομίσθιο 63,48 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι ημερομίσθιο 46,21 ευρώ.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), θα αμείβονται κατ’ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 1.1.2016 63,48 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους ημερομίσθιο 46,21 ευρώ (άρθρο 54 του Ν. 2224/1994).

Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΜΕΔ χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

  • Επίδομα Γάμου: ποσοστό 10%, όπως ορίζεται και για διανομείς.
  • Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικό κουζίνας, που εργάζεται εποχικώς χορηγείται κάθε μήνα επίδομα εποχιακής απασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών μισθών.
  • Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμου εκπαιδεύσεως, υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους.
  • Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους μαγείρους Βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπάρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων. Ταμειακό επίδομα ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες.

Newsbeast.gr