Πε. Μάι 30th, 2024

Το αστρονομικό Πάρκο Κρυονερίου θα είναι σημείο αναφοράς στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον θεματικό Τουρισμό

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου,η οποία εκπροσωπήθηκε από το Θεματικό Αντιπεριφερειάρχηκ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο,

τουπροέδρουτου Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Μανώλη Πλειώνη, του επικεφαλής της μελετητικής ομάδας  καθηγητή ΕΜΠ κ. Βασίλη Γκανιάτσακαθώς και συνεργατών των τριών μερών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ο έλεγχος της πληρότητας και ωριμότητας του φακέλου, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της λειτουργίας του Αστρονομικού Πάρκου και οι όροι της νέας προγραμματικής σύμβασης για την ένταξη, εκτέλεση και λειτουργία του έργου.  

 

 

 

 

Άγγελος Παπαγγελόπουλος

 Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου