Πα. Ιούν 14th, 2024

Το “Παλιόκαστρο” στα Τρίκαλα Κορινθίας (Φώτο)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Λιγοστά ερείπια κάστρου στην πλαγιά του βουνού στη θέση «Παλαιόκαστρο», μεταξύ των Άνω και Μεσαίων Τρικάλων Κορινθίας.

Ιστορία
Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φρούριο των Τρικάλων δεν διασώζονται. Μάλλον χτίστηκε επί Φραγκοκρατίας, τον 13ο ή τον 14ο αιώνα.

Συμπεριλαμβάνεται στους φράγκικους πίνακες κάστρων των ετών 1450 (Trechale), 1467 (Tricalia) και 1469 (Teichala), ενώ κατά την ενετική απογραφή Grimani του 1700, ο οικισμός απαντά ως Tricalla και ανήκει στο territorio της Κορίνθου

Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία
Το κάστρο έχει κατασκευαστεί σε πλάτωμα κάτω από έναν μεγάλο βράχο. Η θέση βόρεια του φρουρίου διασχίζεται από τον Θολοπόταμο και νότια από τα νερά πηγής που ξεκινά από τα Άνω Τρίκαλα

Το φρούριο περικλείει επιφάνεια περίπου 1.200μ2. Η ανατολική πλευρά παρέμεινε ατείχιστη λόγω του γκρεμού που προσφέρει φυσική οχύρωση. Στη νότια πλευρά διατηρούνται μόνο τα θεμέλια των οχυρώσεων, ενώ η βόρεια πτέρυγα του φρουρίου διατηρείται σε χαμηλό ύψος.

Λιγοστά είναι τα κατάλοιπα που σώζονται από το φρούριο και ανάμεσά τους περιλαμβάνονται λείψανα πύργου και τειχών από ξηρολιθοδομή. Για την κατασκευή του πύργου έχουν χρησιμοποιηθεί ως γωνιόλιθοι αρχαίοι λίθοι, όπως και κατά τόπους στην υπόλοιπη οχύρωση.