Πε. Ιούν 13th, 2024

Τρίπολη: Παράταση αιτήσεων αποζημίωσης για πλημμυροπαθείς

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την αποζημίωση όσων επλήγησαν από την πλημμύρα στις 5-2-2019, σε ότι αφορά απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση της οικοσυσκευής, (αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών α’κατοικίας- ΚΥΑ Π2/οικ/2673/29.08.01- ΦΕΚ 1185/Β/01 παρ 12 εδ.3°), παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28-2-2019.

Καλεί τους ενδιαφερομένους,να προσκομίσουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση
Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017
ΕΙ φορολογικού έτους 2017
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη κυριότητα 50%-50%), απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα ΕΙ και Ε9, προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο.

Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία, απαιτούνται Ε1 και Ε9 του επικαρπωτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του, που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.