Πε. Ιούν 13th, 2024

Χειροτονήθηκε ο νέος μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρουσία πολλών αρχιερέων, κληρικών και πλήθους κόσμου, χειροτονήθηκε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών ο νέος μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος.

«Είτε είσαι λυπημένος είτε χαρούμενος, να γονατίζεις στην Αγία Τράπεζα», συμβούλευσε τον νέο μητροπολίτη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά την προσφώνησή του.

Στην αντιφώνησή του, ο μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος τόνισε ότι «Αύτην την ιεράν στιγμήν καλούμαι να διακονήσω το, ευδοκία Θεού, εμπιστευόμενον ήδη εις εμέ λογικόν ποίμνιον, της Αγίας Ποίμνης του Μόνου Αρχιερέως και Δεσπότου Χριστού και οδηγήσω τούτο εις νομάς σωτηρίους και ούτω αναδειχθώ πρότυπον Ποιμένος και Αρχιερέως, λύχνος καιόμενος ουχί υπό τον μόδιον, αλλ᾿ επί την λυχνίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης, μιάς Μητροπόλεως βαθύτατα ιεράς και βαθύτατα ιστορικής, της οποίας ο ιερός κλήρος, η μοναχική πολιτεία και ο λαός αείποτε τυγχάνουν ευλαβή, αδούλωτα, πιστά και ευγενή τέκνα της Εκκλησίας ημών, τα οποία γνωρίζουν άριστα να τηρούν μέχρι κεραίας τας ιεράς παραδόσεις και αξίας και αρχάς της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και της γλυκυτάτης πατρίδος ημών, της Ελλάδος».

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι «καλούμαι εις μαρτυρίαν της ορθοδόξου πνευματικότητος, εις ακατάπαυστον μόχθον και πόνον ιερόν, εις φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης έργα και εις αγώνα διηνεκή, ίνα καταστήσω το επισκοπικόν αξίωμα φωτοφόρον καθέδραν «ιν᾿ εξαστράπτη φωτισμόν τη Εκκλησία και πράξεων απηλλαγμένων σκότους, όπως ορώντες οι λαοί τας ακτίνας της ζωτικής λαμπηδόνος προς Εκείνον ευθύνωνται και τον Πατέρα των φώτων δοξάζωσι» (Ισιδώρου Πηλ., επιστ. 1, 32 Δοσιθέω, PG 78·201 C), διό και υπόσχομαι ότι «ως χελιδών φωνήσω, και ως αηδών αλαλάξω και ουδέποτε παύσομαι ευλογών τον Κύριόν μου εν έργοις τε και λόγοις» (Ιερός Χρυσόστομος)».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «την ιεράν ταύτην στιγμήν συνειρμικώς ανασκοπώ τας ενεργείας του Κυρίου μου τας παιδιόθεν και άχρι της σήμερον δαψιλώς παρασχεθείσας εκ των οποίων αντλώ δύναμιν και ελπίδα ότι και εις το μέλλον ο Κύριος, θα φανή εις εμέ αρωγός. Όλως ιδιαιτέρως, αναπολώ την ταπεινήν μου διακονίαν εις τον Ιερόν και πρώτον ‘Αμβωνα της Χώρας, αυτόν του Μητροπολιτικού και πανσέπτου Καθεδρικού Ναού των Αθηνών, όπου ο Μόνος και Αιώνιος Διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός, μ᾿αξίωνε καθ᾿ εκάστην Κυριακήν, επί δέκα και πέντε έτη, να εισέρχωμαι εις τα ενδότερα της θείας Διδασκαλίας Του και να εξαγγέλλω το κήρυγμα της Ευαγγελικής αληθείας Του, ιερουργών άμα τε και κηρύττων, ως δεί, κατά τους Ιερούς Κανόνας. Όθεν ευχαριστώ τον Ποιητήν και Ευεργέτην μου πάσας τας ημέρας της ζωής μου.

Ολοψύχως δε, καθικετεύω Αυτόν, ίνα εν τη απείρω αυτού αγαθότητι, δόκιμον αναδείξη με εργάτην Του εν τη ιερά ταύτη διακονία της αρχιερωσύνης εν τω Αμπελώνι Του, ίνα τέλος, εκ δεξιών Αυτού στώμεν μετά του εμπιστευομένου σήμερον Ποιμνίου, του εν τη θεοσώστω Μητροπόλει Μάνης παροικούντος, κατά την ημέραν της δικαίας και αδεκάστου κρίσεως Αυτού».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μίλησε για την άριστη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια -διευθυντής του ιδιαίτερου Γραφείου του- και τον κάλεσε να δείχνει κατανόηση και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους. Του τόνισε, ωστόσο, ότι «σήμερα θα σε χειροκροτήσουν πολλοί, θα σε ασπαστούν και θα σου ευχηθούν, αλλά θα έρθουν και ώρες δύσκολες, αδιέξοδα από εκεί που δεν τα περιμένεις». Τον προέτρεψε να παραμείνει πιστός στην αποστολή του και «να μη γελαστεί από τα πρόσκαιρα πράγματα του κόσμου τούτου γιατί έρχονται και παρέρχονται» και του τόνισε πως «ορμητήριο, θεμέλιο και αποκούμπι» του θα πρέπει να παραμένει η Αγία Τράπεζα, διότι από τον Κύριο παίρνουμε δύναμη για να μπορούμε να την προσφέρουμε και σε όσους τη χρειάζονται.

Αύριο το πρωί, στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό, θα τελεσθεί η χειροτονία του νέου Επισκόπου Θεσπιών Συμεών.