Πα. Ιούν 14th, 2024

Υπεγράφη από τον Αλ. Πνευματικό και τον Λεωνίδα Μπόμπολα η σύμβαση για την Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και του προέδρου και διευθύνοντα  συμβούλου της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε»  κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, σύμβαση που αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών

και Στερεών Αποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880€. Η εν λόγω σύμβαση αφορά την Προμήθεια των ειδών  της Ομάδας Β’ της ανωτέρω μελέτης και ανέρχεται στο ποσό των 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από  πόρους του Δήμου Κορινθίων.

Η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε», μια εταιρεία με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων, λειτουργεί εργοστάσια στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Κροατία, η Γερμανία και η Βουλγαρία.

Ο Δήμος Κορινθίων με αυτή την επένδυση συμβάλει στην ανάπτυξη, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας και προχωράει δυναμικά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων με την εφαρμογή του συστήματος διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες. Επιλέγει δικές του εγκαταστάσεις επεξεργασίας για όσο το δυνατό μικρότερο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, άρα μικρότερη επιβάρυνση των δημοτών του.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κορινθίων, η στρατηγική αυτή επιλογή είναι η κορυφαία επένδυση των τελευταίων ετών  και πολύ σημαντική για τον Δήμο μας.