Τρ. Μαρ 5th, 2024

Δ. Ναυπλιέων: Πρόστιμο 40.000 ευρώ για διάθεση αποβλήτων στο σκουπιδότοπο της Καραθώνας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πρόστιμο 40.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ο δήμος Ναυπλιέων σύμφωνα με την ιστοσελίδα Prefadoros, για «ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων» στο σκουπιδότοπο της Καραθώνας.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Περιφέρεια Πελοπονήσου. Η απόφαση της Περιφέρειας έχει ως εξής:

«…κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 09/05/2017 και σύμφωνα με την (14) σχετική Έκθεση Αυτοψίας και το επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό, διαπιστώθηκε ότι ο προαναφερόμενος Δήμος πραγματοποιούσε ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απόβλητων στη θέση «Καραθώνα», σε τμήμα του ΧΑΔΑ (κυρίως προς την πλευρά της θάλασσας) υπήρχαν πρόσφατες αποθέσεις δημοτικών και άλλων αποβλήτων που ήταν ακάλυπτα και άμεσα εκτεθειμένα στο περιβάλλον, ο ΧΑΔΑ ήταν μερικώς περιφραγμένος επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτόν, ενώ σε διάφορα σημεία του παρατηρήθηκε σημειακή έκλυση καπνού.

Οι παραπάνω ενέργειες αντιβαίνουν στις ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.1650/1983, αρθ.4 και 10 παρ.1 ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β), αρθ.29 Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α), με συνέπεια τον κίνδυνο ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την πρόκληση κινδύνου για την δημόσια υγεία.»