Τρ. Μάι 21st, 2024

Απολογισμός πεπραγμένων απο τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου και αρμόδιο για τον πρωτογενή τομέα Θανάση Γκίκα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στα πλαίσια  λειτουργίας  του  Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στις διατάξεις

του Ν.3852/2010 (άρθρα 179 και 185 παρ.4.2) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, άρθρο 21,στις 29 Ιανουαρίου 2018  διεξήχθη  η  ειδική συνεδρίαση με  θέμα  ημερήσιας  διάταξης    «Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου έτους 2017».

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Θανάσης  Γκίκας παρουσίασε  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  για  το  θεματικό  αντικείμενο του  Πρωτογενούς  Τομέα Περιφέρειας Πελοποννήσου.   Συγκεκριμένα  εδώ  και  2 μήνες, προγραμμάτισε  και  οργάνωσε  την  έγκαιρη  σύνταξη  των  πεπραγμένων ευθύνης  του,  ανά  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας κάθε  Περιφερειακής  Ενότητας της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  καθώς και  από  την  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  της  έδρας  και  επίσης την Διεύθυνση  Κτηνιατρικής  της  έδρας.  

Συντάχθηκε  φάκελος  πλέον  των  100 σελίδων  με  παράθεση στοιχεία  και  πλούσια  αριθμητικά δεδομένα  για  τις ενέργειες  την  λειτουργία  και  την  δραστηριότητα  των ανωτέρω Διευθύνσεων της  Περιφέρειας Πελοποννήσου στον  Πρωτογενή Τομέα.  Αυτά  αποτελούν  σοβαρούς  δείκτες έρευνας και μελλοντικού προγραμματισμού.

Εκ  των  ανωτέρω  παρουσιάστηκε  το  πλάνο  δράσης  και ο  σχεδιασμός  του  Πρωτογενούς  Τομέα στην  Περιφέρεια  για  την διετία  2018,  2019  με κυρίαρχο θέμα,  την  αξιοποίηση  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης για  την περίοδο  2014-2020, το  οποίο  θα διαχειριστεί  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου.