Πα. Μάι 24th, 2024

Πολιτική

Η βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη εκπροσώπησε το ελληνικό κοινοβούλιο στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για την Διεθνή Παρατήρηση των Εκλογών

Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για τη Διεθνή Παρατήρηση των Εκλογών πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…