Τε. Φεβ 21st, 2024

Ίδρυση ΙΚΕ από τον υπολογιστή στο σπίτι

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα και με λίγα κλικ από τον προσωπικό τους υπολογιστή χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία θα μπορούν οι επίδοξοι επιχειρηματίες να ιδρύσουν μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής Yπηρεσίας Μιας Στάσης (e-YΜΣ),

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα γίνεται η σύσταση των επιχειρήσεων από τον προσωπικό υπολογιστή των ιδρυτών τους. Το νέο σύστημα θα έχει εφαρμογή αρχικά στις ΙΚΕ και θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες νομικές μορφές.

Μάλιστα μέσω των ΥΜΣ θα μπορούν να λαμβάνουν ΑΦΜ και να εγγράφονται στον ΕΦΚΑ, αφού θα υπάρξει διασύνδεση των κόμβων. Με την είσοδό του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα του ζητείται να χορηγεί εξουσιοδότηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου αυτή να έχει πρόσβαση σε στοιχεία του που τηρούνται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνεται ο έλεγχος της αίτησης της επιχείρησης και των δικαιολογητικών, θα χορηγείται αριθμός ΓΕΜΗ και κωδικοί πρόσβασης σε αυτό, θα γίνεται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και θα αποδίδεται ΑΦΜ από το Taxis στην εταιρεία, θα γίνεται εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

Η μόδα των ΙΚΕ

Οι ΙΚΕ, που είναι γνωστές και ως οι εταιρείες του ενός ευρώ, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που κάνουν την ΙΚΕ να ξεχωρίζει από άλλες εταιρικές μορφές είναι τα εξής:

Μόνο ο διαχειριστής είναι πρόσωπο υπαγόμενο στην ασφάλιση (τέως ΟΑΕΕ, νυν ΕΦΚΑ). Οι υπόλοιποι εταίροι είναι καθαρά κεφαλαιουχικοί εταίροι. Εκτός , βέβαια, αν χρειαστεί να εργαστούν στην εταιρεία όπου εκεί η ασφάλιση, ως μισθωτοί, είναι υποχρεωτική. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απλά θεωρούνται ως επενδυτές σαν να είχαν ένα χαρτοφυλάκιο στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Φορολογικά δεν διαφοροποιούνται σε κάτι σε σχέση με τις υπόλοιπες νομικές μορφές εταιρειών που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ και οι εισφορές υπολογίζονται στις αμοιβές διαχείρισης που τυχόν λαμβάνει (26,95% επί του ποσού των αμοιβών με την επιφύλαξη των διατάξεων για το ανώτατο πλαφόν). Σε περίπτωση που δεν λαμβάνει αμοιβές τότε καταβάλει εισφορές επί της ελάχιστης βάσης υπολογισμού δηλαδή 167,95 ευρώ μηνιαίως.

Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση των συνταξιούχων καθώς σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΕΦΚΑ δεν επηρεάζονται οι συντάξεις (δεν ενεργοποιείται το αρ. 20 του Ν 4387/2016) σε περίπτωση που αναλαμβάνεται μη ασφαλιστέα δραστηριότητα ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, δεν περικόπτεται η κύρια και η επικουρική σύνταξη κατά 60% όπως προβλέπεται.