Τε. Φεβ 21st, 2024

Τα έργα Inherit και EnernetMob της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο “MADEinMED – Crafting the future Mediterranean”, στη Ρώμη (εικόνες)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τα έργα Inherit και EnernetMob, στα οποία είναι επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg – Mediterranean παρουσιάστηκαν στο συνέδριο “MADEinMED – CraftingthefutureMediterranean”, στη Ρώμη στις 18 και 19 Απριλίου 2018.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς είναι η μόνη Περιφέρεια της Ευρώπης η οποία έχει εγκεκριμένα δύο ολοκληρωμένα προγράμματα τέτοιου μεγέθους ως επικεφαλής εταίρος και αυτό τονίστηκε τόσο από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος InterregMed, όσο και από τη διαχειριστική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας στην Ελλάδα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου «INHERIT – Sustainabletourismstrategiestoconserveandvalorisethe ΜediterraneancoastalandMaritimenaturalheritage – Βιώσιμες τουριστικές στρατηγικές για την προστασία και αξιοποίηση της Μεσογειακής παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς και της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου «ENERNETMOB Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban lowcarbon transport systems Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών της Ιταλίας, που έχει την Προεδρία του 2018 για το Πρόγραμμα InterregMED, την Ιταλική Υπηρεσία για την Εδαφική Συνοχή και την Περιφέρεια της Νοτίου Προβάνς-Άλπεων-Κυανής Ακτής της Γαλλίας η οποία είναι  και Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος InterregMED

Η διοργάνωση δομήθηκε με την έννοια του Fablab: “Εργαστήριο Παραγωγής”, και κατά την διάρκειά του παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των 90 έργων μέσω ενός συνεδρίου και μιας έκθεσης. Ήταν μια ευκαιρία για τους συνέδρους για να μεταβιβάσουν την ιδέα και τις αξίες της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας, αλλά και να αναζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Παράλληλα έγιναν και θεματικές συναντήσεις των έργων που συμμετέχουν στους άξονες του προγράμματος, και συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε παρουσιάζοντας το έργο ENERNETMOB, στην θεματική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/04,  στην έδρα της Ένωσης Πανεπιστημίων Μεσογείου με αντικείμενο:MEDUrbanTransportsCommunity –CommunityBuildingevent.

Και τα δύο έργα, υπηρετούν τη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων πολιτικών, καθώς επίσης την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, και  συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg-Mediterranean, και έχουν τετραετή διάρκεια (2018-2022).