Σα. Απρ 20th, 2024

Λήγει σήμερα η προθεσμία για πρόσληψη προσωπικού στην Motor Oil Διυλιστήρια Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. , πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.Χειριστές Μονάδων Παραγωγής , κωδ. θέσης : XP01, με τα ακόλουθα προσόντα :

 • Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Χημικών Πετρελαίου ή αντίστοιχου επιπέδου σχολής  τεχνικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

2.Xειριστές Χημείου , κωδ. θέσηςΧΧ01,με τα ακόλουθα προσόντα :

 • Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας Χημικών Πετρελαίου
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

3.Xειριστές Διακίνησης Καυσίμων , κωδ. θέσης :XD01, με τα ακόλουθα προσόντα :

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

4.Xειριστές Προβλήτας οι οποίοι θα εργαστούν στο χώρο του Λιμένα σε εργασίες διακίνησης καυσίμων , κωδ. θέσης : ΟΤ02, με τα ακόλουθα προσόντα :

 • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής πλοιάρχων ή μηχανικών εμπορικού ναυτικού
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

 Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 • Δυνατότητα προσαρμοστικότητας , συνεργατικότητας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης υπό καθεστώς βαρδιών 24ωρης λειτουργικής κάλυψης .
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .

Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής , καλούνται να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού τους  :

https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179