Πα. Απρ 19th, 2024

Λουτράκι:Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.Δείτε τα θέματα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:…

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2018.

2.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

3.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

4.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων.

5.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας,  επονόματι διαφόρων οφειλετών

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2018 θα σας επιδοθεί με την παρούσα ή θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
   
 ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης