Κυ. Δεκ 10th, 2023

Παναγιώτης Πιτσάκης: Πρόγραμμα-ευκαιρία για τις εξαγωγικές Κορινθιακές επιχειρήσεις…!!!

Κοινοποίηση ειδήσεων

Είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι οι Κορίνθιοι επιχειρηματίες, θα ενημερώνονται καθημερινά για σοβαρά θέματα που τους αφορούν και το κάνει πράξη τις πρώτες κιόλας ημέρες της ανάληψης των καθηκόντων του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτης Πιτσάκης.

Το επιμελητήριο την Τρίτη καλεί ΟΛΕΣ τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του νομού να ενημερωθούν για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που τρέχει και μπορεί να δώσει μέχρι και 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση για να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.
Με επιστολή του ο πρόεδρος καλεί και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στην ενημέρωση>

Αγαπητά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
καλημέρα & καλή θητεία, το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σας καλούν στην Ενημερωτική Εκδήλωση για το επιδοτούμενο πρόγραμμά «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».
Το πρόγραμμα με 50% δημόσια επιχορήγηση για έργα προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 2ου ορόφου στο Επιμελητήριο Κορίνθιας, στις 16/01/2018 και ώρα 18:00.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος με εξαγωγική δραστηριότητα
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 
Προϋπολογισμός της Δράσης
50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

    έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
    διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
    παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
    αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

    Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  10.000 ευρώ
    Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 ευρώ 
    Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

    Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης  
    Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και
    επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
    Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
    Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός) 
    Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
    Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
    Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων. 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.
Επισήμανση
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της 
Ηλεκτρονική Υποβολή
Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08.01.18.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhsh_Epixeiroume_exo.pdf

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=

στη διάθεση σας για πληροφορίες & διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,
Πένυ Λάσκα
Πληροφορίες για στο τηλ: 2741024464 (κα. Λάσκα Πένυ)