Δε. Απρ 22nd, 2024

Ανοιχτή Πρόσκληση στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας “Ανοίγουμε πόρτες προς τον άλλον”

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ανοιχτή Πρόσκληση στο Διαγωνισμό ΦωτογραφίαςOpen call to our photo contest

“Ανοίγουμε πόρτες προς τον άλλον”
“Opening doors towards the neighbor”

Η παρατήρηση δημιουργεί την ανεκτικότητα (Π. Τέτσης)
Observation creates tolerance (P. Tetsis)

Τι εικόνα έχουμε για την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά στη βαλκανική χερσόνησο;
Βρίσκουμε τις αντανακλάσεις των Βαλκανίων στη φύση, το χρώμα, τη γεύση, την τέχνη, τα κτίρια….
Φωτογραφίζουμε την κοινή μας κληρονομιά μέσα από την προσωπική μας ματιά, χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού τηλεφώνου μας!

What is our perception about our common cultural heritage in the Balkan Peninsula?
Find Balkan reflections in nature, colors, tastes, art, buildings….
Take pictures of our common heritage through a personal look using a smartphone’s camera!

ü Πάρτε μέρος στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας αναρτώντας τις φωτογραφίες σας στη σελίδα στο Facebook
ü Ψηφίστε κάνοντας like όσες φωτογραφίες σας αρέσουν
ü Η φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα like θα αποτελέσει την αφίσα  της Ημερίδας με τίτλο «Αναζήτηση ταυτότητας και προώθηση του τουρισμού μέσω της πολιτιστικής ανάπτυξης» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου στα πλαίσια των Μιαουλείων 2018.
ü Το όνομα του νικητή ή της ομάδας θα ανακοινωθεί σε δελτίο τύπου.
ü Όλες οι φωτογραφίες που θα κατατεθούν θα εκτεθούν (ψηφιακά ή εκτυπωμένες) στα πλαίσια των Μιαλουλείων 2018.

ü Take part in the Photo Competition by posting your photos on the Facebook
ü  Vote by making as many likes as you want.
ü The photo that will gather the most likes will be the poster of the one-day Conference titled “Identity Search and Promotion of Tourism through Cultural Development” that will be held on 15 June in Hydra, in the context of the Festival Miaouleia 2018.
ü The name of the winner (or the winning team) will be announced in a press release.
ü All the photos submitted will be exhibited (digitally or printed) during the Miaouleia Festival.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος “3 Doors 3 Countries” που χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Γκαίτε στο πλαίσιο της Ακαδημίας Πολιτιστικής Διαχείρισης 2017.
This photo contest takes place within the framework of the “3 Doors 3 Countries” program, funded by the Goethe Institut through the 2017 Academy of Cultural Management (CMA 2017).
Διάρκεια: 10-4-2018 – 17-5-2018.
Duration: 10-4-2018 – 17-5-2018.

Ακολουθούν οι όροι του Διαγωνισμού:
• Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει με οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής μηχανής καθώς και με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.
• Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα από 12 ετών και άνω.
• Από τον διαγωνισμό αποκλείονται εταιρίες πάσης φύσεως.
• Δεκτές θα γίνουν φωτογραφίες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και μόνο. Φωτογραφίες που δεν είναι δικές σας και δημοσιοποιηθούν υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα μέλη του CMA ή οποιοσδήποτε φορέας εκπροσωπούν αυτά ή οι διοργανωτές τις έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη. Την ευθύνη έχει το πρόσωπο που την δημοσιοποίησε και τη χρησιμοποίησε ενώ ανήκει σε άλλον.
• Στις φωτογραφίες που εμπεριέχονται ευδιάκριτα πρόσωπα πρέπει ο δημιουργός να έχει την συγκατάθεσή τους για να μπορούν να εκτεθούν γιατί εφόσον δημοσιοποιηθούν υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα μέλη του CMA ή οποιοσδήποτε φορέας εκπροσωπούν αυτά ή οι διοργανωτές τις έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.

Terms of the Competition:
• Everyone can join with any kind of camera as well as using a smartphone.
• Persons from 12 years old can participate in the competition.
• Companies are excluded from the competition.
• Only photos that meet the above requirements will be accepted. Photos that are not yours and made public are subject to copyright law. Members of the CMA or any organization representing them or the organizers of the exhibition or the State bear no responsibility. The person who made it public and used it while it belongs to someone else is responsible.
• In photos that include distinct people, the creator must have their consent in order them to be exposed because they are subject to copyright law and CMA members or any organization they represent or the organizers of the exhibition or the State bear no responsibility. The creator is responsible.

Οδηγίες για το Facebook
• Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook HYDRA.
• Δημοσίευσε στον τοίχο της σελίδας όσες φωτογραφίες θέλεις.

Instructions for Facebook:
• Like our facebook page HYDRA
• Post on the wall of the page as many photos as you want