Κυ. Μάι 26th, 2024

Ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα – Τι ποσό θα λάβουν και πώς υπολογίζεται

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Πάσχα πλησιάζει και οι εργαζόμενοι περιμένουν να λάβουν το δώρο που δικαιούνται. Σύμφωνα με την φοροτεχνικό Φιλοθέη Μακριδάκη οι μισθωτοί όλοι ανεξαιρέτως οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους δώρο Πάσχα. 

Για να βρούμε ποιο είναι το ποσό το οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να λάβει ως δώρο Πάσχα θα πρέπει να μελετήσουμε τη σύμβαση εργασίας του και να λάβουμε υπόψη το πώς αμείβεται, δηλαδή εάν αμείβεται με μισθό ή με ημερομίσθιο.

Το δώρο Πάσχα αφορά χρονική περίοδο εργασίας από 1/1 έως 30/4 κάθε έτους και οποιοσδήποτε έχει εργαστεί αυτό το διάστημα έχει δικαίωμα και πρέπει να λάβει το δώρο του Πάσχα.

Βάση του υπολογισμού του δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς. Συγκεκριμένα οι τακτικές αποδοχές και εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων λαμβάνονται πάντα υπόψη. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή νωρίτερα από τις 30/4 το Δώρο του Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή αυτή σχέση.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολούταν όλο το τετράμηνο δηλαδή από 1/1 έως 30/4 ως δώρο θα πρέπει να λάβει α. στην περίπτωση που αμείβεται με μισθό μισό μηνιαίο μισθό, μισό μηνιάτικο δηλαδή, και β. στην περίπτωση που αμείβεται με ημερομίσθιο για όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να λάβει 15 ημερομίσθια.

Στην περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση δεν ήταν ολόκληρο το προαναφερθέν τετράμηνο, δηλαδή ο εργαζόμενος σταμάτησε να εργάζεται πριν την 30/4 τότε όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να λάβει το ποσό που προαναφέραμε αλλά μια αναλογία αυτού του ποσού, η οποία αντιστοιχεί στο διάστημα που διήρκησε και η απασχόλησή του.
Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτό το οποίο θα ζητήσουμε και θα διεκδικήσουμε ως εργαζόμενοι και σε αυτό το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε ως εργοδότες. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό θα πρέπει να λάβει το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού του ή ένα ημερομίσθιο εάν αμείβεται  με ημερομίσθιο για κάθε οκτώ 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας σχέσης εργασίας. Αν η εργασιακή σχέση έχει κρατήσει λιγότερο από οκτώ ημέρες ο εργαζόμενος δικαιούται σε αυτή την περίπτωση να λάβει το ανάλογο κλάσμα ως δώρο Πάσχα.

Στον υπολογισμό του δώρου Πάσχα προσμετρούνται και κάποιες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αρχικά θα μπορούσαν να μας φανούν ίσως ως μη υπολογίσιμες. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό τους. Ο χρόνος αυτός δηλαδή λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ως χρόνος εργασιακής απασχόλησης. Επίσης, εάν υπάρχει και μόνο γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό ο χρόνος αδείας που ελήφθη για λουτροθεραπεία. Καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε τη σπουδαστική του άδεια προκειμένου να συμμετέχει σε εξετάσεις.

Στην περίπτωση τώρα ασθένειας, δηλαδή αν ένας μισθωτός ασθένησε από 1/1 έως 30/4 θα αφαιρεθούν από τις ημέρες υπολογισμού του δώρου Πάσχα μόνο εκείνες οι ημέρες για τις οποίες έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα. Δηλαδή ένας μισθωτός ο οποίος απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του φορέα μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής του σχέσης για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι το σύνολο αυτών των ημερών, δηλαδή οι 50.
Δεν συνυπολογίζονται ποτέ στο δώρο του Πάσχα οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή με άδεια άνευ αποδοχών.

Υποχρέωση για την καταβολή του δώρου Πάσχα από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο έχει ορισθεί η Μεγάλη Τετάρτη δίχως βέβαια να υπάρχει πρόβλημα στον εργοδότη ή στον εργαζόμενο εάν αυτό καταβληθεί και νωρίτερα. Αυτό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει είναι το δώρο του Πάσχα να καταβληθεί σε είδος. Το δώρο Πάσχα καταβάλετε μόνο σε χρήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ η μη καταβολή του δώρου Πάσχα αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α780) καθορίζεται το σύστημα υπολογισμού του δώρου των εορτών του Πάσχα.

Συγκεκριμένα κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του δώρου Πάσχα μπορεί να τιμωρηθεί κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή να τιμωρηθεί από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ή από το Σώμα της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων. Τιμωρία στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει φυλάκιση μέχρι έξι 6 μήνες και χρηματική ποινή. Το ποσό της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού που θα έπρεπε να λάβει ο εργαζόμενος ως δώρο Πάσχα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 απ. του ΚΠΔ.

Στο site του κέντρου πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στο ακόλουθο link
http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php συμπληρώνοντας τα πεδία που σας ζητούνται μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, εάν θέλετε, και να υπολογίσετε, το δώρο του Πάσχα που δικαιούσθε όσοι είστε μισθωτοί και απασχολείσθε στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Newsbeast.gr