Σα. Φεβ 24th, 2024

Προσλήψεις για πυροπροστασία στο δήμο της Τρίπολης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έκτακτο προσωπικό, είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων θα προσλάβει σύντομα ο δήμος της Τρίπολης για τις ανάγκες της πυροπροστασίας.

Πρόκειται για εποχικό προσωπικό, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2. του άρθρου 41 του ν. 4325/2015.

Το δημοτικό συμβούλιο, ενέκρινε την πρόσληψη δώδεκα (12) φυλάκων, κατηγορίας ΥΕ, δέκα (10) οδηγών κατηγορίας ΔΕ, με άδεια οδήγησης Γ Κατηγορίας και δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έργου ΔΕ.

Η πληρωμή του προσωπικού θα γίνει μέσω εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του δήμου της Τρίπολης.

ert.gr