Κυ. Ιούν 26th, 2022

Συνεχίζονται τα έργα Δημοτικής Οδοποιίας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνεχίζονται τα έργα Δημοτικής Οδοποιίας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας.