Πε. Ιούν 20th, 2024

Χρίστος Δήμας : Η Ελλάδα χρειάζεται ψηφιακό άλμα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, με Ερώτηση του στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής ζητά ενημέρωση για τις ψηφιακές επιδόσεις της χώρας, τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2018, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Αν προχωρήσει κανείς την μελέτη της Έκθεσης σε βάθος, συναντά την ακόμα χειρότερη επίδοση της χώρας σε ότι αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η Ελλάδα έχασε μια θέση σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που την κατατάσσει τελευταία ως 28η μεταξύ των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ κάτω από το γενικό μέσο όρο.
Η Ελλάδα όμως, χρειάζεται ένα ψηφιακό άλμα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν με συγκεκριμένες κινήσεις να απολαμβάνουν βραχυπρόθεσμα ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με ελάχιστη επαφή με τα γκισέ, τις ουρές και την ταλαιπωρία του Δημοσίου.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:
«κ. Υπουργέ,
συμπληρώθηκαν πριν λίγο διάστημα, τρία ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market). Στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα, η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών, αλλά και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σε μια χώρα όπως η δική μας, που τα τελευταία δέκα χρόνια αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση με πολλαπλές και μεγάλες συνέπειες στην αγορά, ένα άλμα στο ψηφιακό μέλλον, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Είναι ζωτικό προκειμένου να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, να θωρακιστούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό, να τονωθεί η αγορά εργασίας και παράλληλα να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Δυστυχώς όμως, την ώρα που συνολικά οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται συγκροτημένα προς την κατεύθυνση της τόνωσης των ψηφιακών αγορών και δυνατοτήτων προς όφελος των πολιτών, η Ελλάδα παραμένει ουραγός της προσπάθειας. Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2018, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Όπως υπογραμμίζει μάλιστα η συνοδευτική Έκθεση, «τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ», ενώ κατά «το παρελθόν έτος, η πρόοδος ήταν κατά τι πιο αργή από τον μέσο όρο της ΕΕ».
Δηλαδή όντας η χώρα που έχει ανάγκη -περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη- τις επενδύσεις και το άνοιγμα σε νέες δραστηριότητες και αγορές, δυστυχώς παραμένει προτελευταία στη μετάβαση προς τη νέα, ψηφιακή πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις εγχώριες επιχειρήσεις παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, ενώ «οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα» Επισημαίνεται μάλιστα, πως αυτή η υστέρηση, δύναται να αποτελέσει τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.
Αν προσπαθήσει να συνοψίσει κανείς τη γενική εικόνα των προβλημάτων, εντοπίζει υψηλό κόστος πρόσβασης των πολιτών σε σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, ενώ η μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, καθυστερεί σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, η χώρα μας έχει «σχεδόν μηδενική κάλυψη και διείσδυση ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που έχει σταδιακά αυξηθεί από το παρελθόν έτος».
Αν προχωρήσει κανείς την μελέτη της Έκθεσης σε βάθος, συναντά την ακόμα χειρότερη επίδοση της χώρας σε ότι αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η Ελλάδα έχασε μια θέση σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που την κατατάσσει τελευταία ως 28η μεταξύ των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ κάτω από το γενικό μέσο όρο. Σύμφωνα με την Έκθεση, το 2017 καταγράφηκε μείωση του ποσοστού των χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ υποχώρηση υπάρχει και στο δείκτη ανοικτότητας των δεδομένων.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το χάσμα αυτό στον ψηφιακό βηματισμό της Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο, μέσα από μια σειρά από πολυεπίπεδες στρατηγικές που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν κρίσιμες υποδομές, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κράτος σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάσθε:
1) Σε ποιες ενέργειες προχωρήσατε τον περασμένο χρόνο, προκειμένου να βελτιωθεί η θέση της χώρας στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI);
2) Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες συνολικά προσφέρει σήμερα το ελληνικό Δημόσιο σε πολίτες και επιχειρήσεις, ανά Υπουργείο, γενικούς φορείς κυβέρνησης, ΝΠΔΔ; Ποιες στοχεύετε να προστεθούν σε αυτές, το αμέσως επόμενο έτος; Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας ώστε το συντομότερο η χώρα να είναι σε επίπεδο να διαθέτει ένα πλήρως ψηφιοποιημένο Δημόσιο, ώστε όλες οι συναλλαγές πολίτη και επιχείρησης να μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά; Παρακαλώ να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.
3) Πότε σκοπεύετε να δημιουργηθεί επίσημη εθνική διαδικτυακή πύλη της χώρας με χρήσιμες πληροφορίες για πολίτες και επισκέπτες; Την ώρα που χώρες, όπως ενδεικτικά η Εσθονία (https://estonia.ee), το Βέλγιο (http://belgium.be), η Ιταλία (italia.it), η Γαλλία (france.fr) χρησιμοποιούν τις επίσημες ιστοσελίδες τους για την προώθηση επενδύσεων, τουρισμού και πολιτισμού, θεωρείτε ορθό για τη διεθνή εικόνα της πατρίδας μας, η διεύθυνση greece.gr να παραμένει αναξιοποίητη και μην οδηγεί πουθενά;»