Σα. Δεκ 9th, 2023

Δικαίωση για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο-Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΕΕΟΔ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για λαζαροσ χριστοδουλοπουλοσ ολυμπιακος

Εδώ και ημέρες υπήρχε η αίσθηση πως η προσφυγή που είχε καταθέσει η ΑΕΚ κατά του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου

και αξίωνε αποζημίωση δεν θα είχε καμία τύχη. Η επιβεβαίωση ήρθε πριν λίγη ώρα όταν η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ θεώρησε άκυρο το συμβόλαιο της ΑΕΚ με τον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Από τη στιγμή που το συμβόλαιο που παρουσίασαν οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατατέθηκε και δεν επικυρώθηκε δεν μπορούσε να έχει καμία απολύτως τύχη. Όπως τονίστηκε από την Επιτροπή το συμβόλαιο καταρτίστηκε κατά την αγορά του ποδοσφαιριστή από τη Βερόνα και έτσι θεώρησε άκυρη τη μονομερής ανανέωση.

Γι’ αυτό και απορρίφθηκε η προσφυγή της ΑΕΚ με την οποία διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 315.666,66 € από τον Λάζαρο και τον Ολυμπιακό. Επίσης απορρίφθηκε και η προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της ΑΕΚ.

Παραπέμπει, ωστόσο στο Διαιτητικό Δικαστήριο το κομμάτι της υπόθεσης που αφορά τις αθλητικές ποινές προς τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η ΠΕΕΟΔ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

* Της αιτούσας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Της καθ’ ης η αίτηση ΠΑΕ ΑΕΚ. (Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 16.07.2018 προσφυγή της κατά της καθ’ ης που κατατέθηκε στην Γραμματεία της Επιτροπής αυτής με α.π. ΕΠΟ: 19979/16.07.2018, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 23.07.2018):

Απορρίπτει την προσφυγή.

* Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 προσφυγή της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά: 1) του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου του Χρήστου 2) της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

Διατάσσει τον χωρισμό της, σωρευόμενης στο με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 δικόγραφο προσφυγής, αίτησης καταβολής αποζημίωσης στρεφομένης μόνο κατά της β’ καθ’ ης.

Παραπέμπει αυτήν προς εκδίκαση στο αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Συνεκδικάζει κατά τα λοιπά τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 προσφυγή και τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19974/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18871/03.07.2018 προσφυγή κατά το μέρος που κρατεί.

Δέχεται τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19974/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.

* Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18729/02.07.2018 αίτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου του Χρήστου.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19972/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), υπέρ του μέλους του Λάζαρου Χριστοδουλόπολου [καθ’ ου της ανωτέρω με αρ. πρωτ. ΕΠΟ 18729/02.07.2018 προσφυγής] και κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΚ.

Συνεκδικάζει τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18729/02.07.2018 προσφυγή και τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19972/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει, κατά πλειοψηφία, τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18729/02.07.2018 προσφυγή.

Δέχεται τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 19972/16.07.2018 πρόσθετη παρέμβαση.