Τε. Μάι 25th, 2022

Έγκριση χρηματοδότησης για την Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας κάνει γνωστό ότι με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στις 27/12/2018 με αρ. πρωτ. 8982/2986/Α3 η Πράξη «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ – ΦΑΣΗ Δ΄» με Κωδικό ΟΠΣ 5026194

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει συνολικό κόστος 1.010.000,00 €.

Μέσω αυτής δίδεται η δυνατότητα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας να συνεχίσει το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης της Ακρόπολης της Τίρυνθας, μείζονος μνημείου της ελληνικής Προϊστορίας που είναι ενταγμένο στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην ανατολική πλευρά της Άνω Ακρόπολης και ειδικότερα στη μεγάλη Πύλη, την Ανατολική Γαλαρία και το Μεγάλο Πρόπυλο.

Η πρόταση ένταξης έγινε αποδεκτή από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ο φάκελος της πρότασης συμπληρώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας με την πολύτιμη βοήθεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ και αξιολογήθηκε από την ΕΥΔΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ένταξη της πράξης και επαναλαμβάνει ότι «Απώτερος στόχος της εικοσαετούς προσπάθειάς μας ήταν μέσα από τα έργα προστασίας και ανάδειξης να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας νέας προσέγγισης των πολιτιστικών πυρήνων από το ευρύ κοινό, που αντιμετωπίζει κατά κανόνα τα μνημεία ως άψυχα, εχθρικά και ξένα.
Η ένταξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στη σφαίρα του καθημερινού ενδιαφέροντος των πολιτών και η δυνατότητα κατανόησης των πανανθρώπινων και διαχρονικών μηνυμάτων, που αυτά μεταφέρουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν καταλυτικά, τόσο για τη σωτηρία των μνημείων, όσο και για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.

Σήμερα, καθώς αναπολούμε το ρομαντικό παρελθόν και βαδίζουμε προς το ζοφερό μέλλον η Τίρυνθα παραμένει μία σταθερή αξία. Το αρχαιολογικό έργο που επιτελείται έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα με θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Παράλληλα μέσα από αυτό αποδίδεται στην επιστημονική κοινότητα σπουδαίο επιστημονικό έργο, ενώ διατηρείται το πολιτιστικό αγαθό για τις επερχόμενες γενεές…΄΄ τονίζεται σε ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.