Δε. Ιαν 30th, 2023

Λουτράκι: Με 16 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.

2.Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, έτους 2018.

3.Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ), έτους 2018.

4.Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”, έτους 2019.

5.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”  (ΜΕΡΙΜΝΑ),  έτους 2017.

6.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά & τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του κοινού των δήμων της χώρας”.

7.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2018 Α.Δ.Σ. περί αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”.

8.Άρση ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 294 & Κ.Χ. στη θέση  Λαχίδια  – Λειβαδάκι – Καμίνι Φιλιάνδρα στο Λουτράκι.

9.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις  της  ‘’ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΙΔΗ Ο.Ε.’’ στη θέση ‘’ΦΩΤΟ’’ Κυρά Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

10.Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 326/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου μας για την υλοποίηση του έργου ‘’Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Λ-Π -Αγ. Θ. Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2018’’.

11.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2019.

12.Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων (σχετ. μελ. 33/2015, 34/2015 και  64/2016).

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2007 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων & αντίστοιχων προστίμων για το έτος 2014.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων & αντίστοιχων προστίμων για το έτος 2015.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για τα έτη 1998 – 1999 & 2001 – 2005 στη Δ.Κ. Ισθμίας.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου για το έτος 2013 στη Δ.Κ. Ισθμίας.

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr