Κυ. Αυγ 14th, 2022

ΕΝΤΑΞΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2004-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Κ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟ Τ.Κ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

  Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου μήκους 4,20χλμ με μέσο πλάτος 4.6 μέτρα και προϋπολογισμού 480.000€ με ΦΠΑ, από τη θέση «Αυλώνα» Αγ. Ιωάννη (διασταύρωση δρόμου προς Φανερωμένη) έως τη θέση «Αγριάδα» Αγγελοκάστρου (διασταύρωση με δρόμο Αγγελοκάστρου – Λιμνών).

  Τα έργα που θα εκτελεστούν είναι:

α. Διαμόρφωση καταστρώματος δρόμου

β. Κατασκευή υπόβασης και βάσης με θραυστό υλικό λατομείου

γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα

δ. Κατασκευής σκάφης από σκυρόδεμα στις διαβάσεις των ρεμάτων.

Με το δρόμο αυτό θα εξυπηρετούνται αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες και θα συνδέει το Τ.Κ Αγ. Ιωάννη με το Τ.Κ Αγγελοκάστρου σε χρόνο περίπου είκοσι λεπτών.

 

 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ – ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ

   Περιλαμβάνεται ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από το Τ.Κ Αγιονορίου προς Προσύμνη μέχρι τα όρια των νομών Κορινθίας και Αργολίδας, μήκους 1.100 μέτρων με μέσο πλάτος 5 μέτρων και προϋπολογισμού 210.000€ με ΦΠΑ.

  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

α. Μικρές εκσκαφές και διαμόρφωση καταστρώματος του δρόμου

β. Κατασκευή μικρών σωληνωτών τεχνιτών έργων απορροής ομβρίων υδάτων

γ. Κατασκευή υπόβασης και βάσης με θραυστό υλικό λατομείου

δ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα.

Ο εν λόγω δρόμος συνδέει τους δυο νομούς και εξυπηρετεί αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

 

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων.