Σα. Δεκ 9th, 2023

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας: Δόθηκαν σε 22 οικογένειες αστυνομικών που τα παιδιά τους φέτος ξεκινούν στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, επιταγές αξίας 40€

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας, για μια ακόμα φορά στο πλευρό των συναδέλφων.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Κορινθίας, για πρώτη φορά δόθηκαν σε είκοσι δύο (22) οικογένειες αστυνομικών μελών της Ένωσης που τα παιδιά τους φέτος ξεκινούν το σχολειο στην Α΄ Δημοτικού, καθώς και σε μονογονεικές οικογένειες, επιταγές αξίας σαράντα Ευρώ (40€) έκαστη, για την κάλυψη των πρώτων τους εξόδων, καθώς και συνολική έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη που θα αγοραστούν από όλα τα μέλη, σε συνερασία με αλυσίδα γνωστών βιβλιοπωλείων του Νομού. Με τον τρόπο αυτό η Έ.Α.Υ. Κορινθίας αναδεικνύει το ανθρώπινο και κοινωνικό της πρόσωπο και εύχεται ολόψυχα σε όλους τους μαθητές “ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ”. Ευχόμαστε να συνεχιστεί το έργο από πλευράς του “νεοφώτιστου” Δ.Σ. της Ένωσης Κορινθίας.