Πε. Φεβ 2nd, 2023

Kατασκευή των νέων αρδευτικών έργων στo Αγγελόκαστρο και στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Από την επίσκεψη και αυτοψία του Περιφερειακού Συμβούλου  Δρ. Αποστόλου Παπαφωτίου, στα χωριά του Αγγελοκάστρου και Αγίου Ιωάννη Κορινθίας, με τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε.

και κ. Νικόλαο Λούτα, πολιτικό μηχανικό Π.Ε., τον πρόεδρο Αγγελοκάστρου κ. Παναγιώτη Καρσιώτη και τον πρόεδρο Αγίου Ιωάννη κ. Αναστάσιο Στέφη, για την εγκατάσταση του εργολάβου για την κατασκευή των νέων αρδευτικών έργων.

Αυτά είναι:

Α) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: Στην Κοινότητα Αγγελοκάστρου περιοχή Σιούρθι θα κατασκευασθεί δεξαμενή 250,00Μ3 που θα πληρούται από όμβρια νερά και για το λόγο αυτό θα κατασκευασθούν συμπληρωματικα έργα.

2.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Στην Τ.Κ Αγίου Ιωάννη θα επισκευασθούν δύο ομβροδεξαμενές κατασκευασμένες την δεκαετία του 1980 οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα διαρροών καθώς και διάβρωση του σκυροδέματος των τοιχίων και του οπλισμού στις εξωτερικές επιφάνειες.Η πρώτη δεξαμενή βρίσκεται στην περιοχή Αλώνια και είναι διαστάσεων 13,00*6,50*2,50 ενώ η δεύτερη στην περιοχή Βαβίνα διαστάσεων 13,00*6,00*3,00.

Τα ανωτέρω αποτελούν τμήμα συνολικών εγγειοβελτιωτικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας προϋπολογισμού Π=960.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr