Πα. Αυγ 19th, 2022

Ο Πνευματικός παίρνει κεφάλι …Τι δείχνει η δημοσκόπηση

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με βάση την πρόσφατη δημοσκόπηση της καπαresearch οι Κορίνθιοι θεωρούν καταλληλότερο για Δήμαρχο στον Δήμο Κορινθίων τον νυν Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό με ποσοστό 28%,

στην επόμενη θέση ο Βασίλης Νανόπουλος με ποσοστό 24%, τρίτος ο Νίκος Σταυρέλης με ποσοστό 18%, ακολουθούν οι Χρήστος Χασικίδης με 12% και ο Βασίλης Πανταζής με 3%.