Σα. Δεκ 2nd, 2023

Στο «σφυρί» ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου σε τιμές… αποθήκης! – Μόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι πλειστηριασμοί

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ακόμη και κάτω από την αρχική τιμή εκκίνησης, όπως ισχύει για χρέη μεταξύ ιδιωτών, θα μπορούν να εκπλειστηριάζονται στο εξής ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου, εάν ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος για δύο τουλάχιστον φορές, δηλαδή δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς του ακινήτου από τρίτους που συμμετείχαν στους γενόμενους πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία ενεργοποιείται (είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο και υπουργική απόφαση) ο νόμος 4512/2018 που ψηφίστηκε από τη Βουλή, εάν ένας πλειστηριασμός ακινήτου οφειλέτη του Δημοσίου δεν ευδοκιμήσει τουλάχιστον δύο φορές, το υπουργείο Οικονομικών, ο ίδιος ο οφειλέτης (εάν το επιθυμεί) αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον (να πωληθεί το ακίνητο) θα μπορεί να ζητήσει να κατέβει ακόμη πιο κάτω η τιμή εκκίνησης του ακινήτου, από την αρχική τιμή που είχε οριστεί στον πρώτο πλειστηριασμό.

Με λίγα λόγια, θα μπορεί να χαμηλώσει ακόμη περισσότερο η αρχική τιμή εκκίνησης ενός ακινήτου, δηλαδή να βγει προς πώληση για ένα «κομμάτι ψωμί»,όταν διαπιστωθεί ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αγοράς του από συμμετέχοντες σε δύο τουλάχιστον διαδικασίες πλειστηριασμού.

Στο εξής, με βάση τον νέο νόμο (4512/2018) που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο ως τιμή εκκίνησης κάθε ακινήτου για χρέη οφειλετών στο Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) ορίζεται η εμπορική του αξία (και όχι πλέον η αντικειμενική), η οποία σήμερα σε αρκετές των περιπτώσεων είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής.

Ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας ενός, προς πλειστηριασμό, ακινήτου θα ορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων ή εταιρεία εκτίμησης ακινήτων (εάν πρόκειται για ακίνητα μεγάλης αξίας).

Παράλληλα, με τον ίδιο νόμο ορίζεται ότι από 1ης Μαΐου οι πλειστηριασμοί που θα διενεργεί το Δημόσιο, όπως και οι τράπεζες, θα γίνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφορίες), αλλά και των Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο Δημόσιο για τους οποίους έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, με κατασχέσεις τραπεζικών τους λογαριασμών, κατασχέσεις ποσών υπέρ τρίτων και πλειστηριασμούς ακινήτων τους.

 newspost.gr