Πα. Σεπ 22nd, 2023

Απόψεις

Παναγιώτης Νικολόπουλος: Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην πόλη μας και η αναπτυξιακή του διάσταση. Προτάσεις

Είναι αναμφισβήτητο ότι ένα εκ των κορυφαίων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και καλούνται…